SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ


Angajatorii, fie ei privaţi sau de stat, sunt obligaţi, potrivit Legii 319/2006, să respecte normele legale privind securitatea şi sănătatea în muncă (SSM). Astfel, chiar dacă angajatorul alege să externalizeze aceste servicii, legea nu îl exonerează de răspundere.

Dar ce măsuri ar trebui să ia un angajator pentru a respecta legea?

În primul rând să asigure securitatea şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, în al doilea rând, să prevină riscurile profesionale, să informeze şi să instruiască angajaţii. Mai mult, angajatorul are obligaţia să implementeze măsurile necesare pentru evitarea riscurilor la locul de muncă, să evalueze riscurile care nu pot fi evitate, să combată riscurile la sursă, să adapteze munca la om, să aleagă echipamentele de muncă şi metodele de producţie în vederea reducerii monotoniei muncii. Legea mai impune angajatorului să se adapteze la progresul tehnic şi să înlocuiască ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos. Nerespectarea acestor obligaţii de către angajator constituie contravenţie. Mai mult, atunci când locurile de muncă suferă modificări, extinderi şi/sau transformări, angajatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că aceste modificări, extinderi şi/sau transformări sunt în concordanţă cu cerinţele legale. Normele de protecţie şi igienă a muncii, măsurile organizatorice întreprinse de angajator, sunt ineficiente dacă cei care participă direct la procesul muncii, adică salariaţii, nu respectă aceste norme şi măsuri.


Ce servicii implica Securitate si sanatate in munca?

  • Organizare activitate de securitate si sanatate in munca
  • Cercetare evenimente de munca
  • Autorizarea SSM
  • Autorizare interna pentru electricieni, manipulanti, stivuitoristi
  • Semnalistica SSM-SU
  • Furnizare echipamente individuale de protectie
  • Verificarea ISCIR