CONSULTANŢĂ


Legea privind securitatea şi sănătatea în muncă obligă toate societăţiile comerciale să întreprindă o serie de activităţi şi cerinţe minime pentru a preveni riscurile profesionale din unitatea pe care o administrează şi să protejeze salariaţii la locul de muncă. Securitatea şi sănătatea în muncă este unul dintre domeniile cele mai importante şi mai dezvoltate ale politicii Uniunii Europene. Ocuparea forţei de muncă şi afacerile sociale sunt parte integrantă a organizării şi desfăşurării proceselor de muncă şi urmăresc prevenirea disfuncţiilor ce pot apărea în procesul de muncă, astfel încât acesta să se desfăşoare în condiţii de maximă eficienţă. 

Scopul final al activitatii de securitate şi sănătate în muncă este protejarea vieţii, integritatii şi sănătăţii lucrătorilor împotriva riscurilor de accidentare şi îmbolnavire profesională.  Angajatorul are obligaţia generală de a asigura starea de securitate şi de a proteja sănătatea angajaţilor. Evaluarea riscurilor, ca si activitate reglementata, are drept obiectiv să permită angajatorului adoptarea măsurilor de prevenire şi protecţie adecvate, cu referire la prevenirea riscurilor profesionale, formarea angajaţilor, informarea lucrătorilor, implementarea unui sistem de management care să permită aplicarea efectivă a măsurilor necesare.

Misiunea noastră este de a planifica, în colaborare cu clienţii nostri, măsurile specifice pentru reducerea riscului asupra sănătătii angajaţilor.

Angajaţi sănătoşi, afaceri profitabile!