ANALIZA DE RISC LA SECURITATEA FIZICA


ANALIZA DE RISC LA SECURITATEA FIZICA

Este un serviciu obligatoriu pentru toate societatile comerciale, institutii publice sau alte entităţi, indiferent de forma de organizare. Evaluarea de risc la securitatea fizică are ca scop identificarea factorilor interni şi externi ce afectează în mod direct sau indirect securitatea fizică a persoanelor care îşi desfăsoară activitatea în cadrul oricarui loc de munca. Pentru evitarea contravenţiilor, firmele sau companiile care deţin bunuri şi valori, au obligativitatea implementarii unor măsuri de securitate în funcţie de domeniul de activitate şi modul de funcţionare al acestora.