EVALUARE RISCURI LA LOCUL DE MUNCĂ


Asigurarea securităţii și sănăţăţii în muncă nu este o opţiune, ci o obligație juridică și socială importantă pentru angajatori. Are ca principal scop prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale. O slabă gestionare a acestui domeniu poate aduce mari prejudicii unei afaceri. Potrivit legislației în vigoare, evaluarea riscurilor profesionale poate fi făcută fie de către angajator, fie de către un serviciu de prevenire şi protecţie abilitat. Oricine s-ar ocupa de această evaluare, este important de reținut că procesul constă în identificarea și estimarea riscurilor pentru securitatea și sănătatea angajaților, riscuri generate de pericolele de la locul de muncă, cu scopul de a identifica sursele unor posibile vătămări și maniera adecvată prin care pericolele pot fi eliminate.  În acelaşi timp, e necesară identificarea unor măsuri cu ajutorul cărora riscurile să fie ținute sub control. Concret, printre responsabilitățile unui angajator se numără, pe lângă asigurarea securității și protecția sănătății lucrătorilor săi și prevenirea riscurilor profesionale, informarea și instruirea lucrătorilor și asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în muncă. Mergând și mai în detaliu, acesta trebuie să evalueze riscurile (chiar și pe cele care nu pot fi evitate), să le combată chiar de la sursă, să adapteze munca la om și să înlocuiască ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos.


Evaluarea riscurilor la locul de munca implica „Planul de prevenire si protectie”