CURSURI DE PRIM-AJUTOR


Consiliul Europei obligă statele membre prin Directiva 89/391/CEE, să pună în aplicare o serie de măsuri pentru promovarea îmbunătatirii securităţii şi sănătăţii salariaţilor la locul de muncă. Legea 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă impune angajatorilor, prin textele articolelor 10, aliniatele 1, 2 şi 3, să ia toate măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, prin desemnarea şi instruirea lucrătorilor responsabili cu acest lucru. Nerespectarea legii atrage după sine amenzi usturătoare încadrate între 3.000 lei si 6.000 lei.  

Societatea Health & Safety Systems din Bucuresti organizează sesiuni de cursuri de prim-ajutor prin care cursanţii îşi însuşesc noţiunile de bază specifice. La cursuri pot participa, pe lângă personalul specializat şi alţi angajaţi care îşi exprimă dorinţa de a se instrui în acest domeniu. Progamul va include o parte teoretică şi exerciţii practice de aplicare a tehnicilor de prim-ajutor. Cursurile pot fi susţinute fie la punctul de lucru Health&Safety Systems, fie la sediul angajatorului. Taxa de curs include:

  • suportul de curs,
  • materialele folosite în cadrul demonstraţiilor practice,
  • certificatul de absolvire, emis la finalul sesiunii de instruire, valabil la nivel european.

Vă puteţi înscrie pe adresele de e-mail
dana.helwig@safeworking.ro şi office@safeworking.ro.